19 Mayıs Mah. Bayar Cad. No:23 Kozyatağı 0 (541) 557 22 63 Sabah : 09:00 - Akşam: 19:00

Medikal Masaj